Rozliczenia z ZUS

Jednym z obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest terminowe rozliczanie się z ZUS-em i płacenie podatków. Poniżej przedstawiam najważniejsze terminy płatności.

Przekazanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych każda nieterminowa wpłata przerywa okres podlegania tym ubezpieczeniom.

Przekazanie deklaracji i podatków do urzędu skarbowego:

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał;
 • do 20. dnia kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy przy rozliczaniu co miesiąc;
 • do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – zaliczka na podatek dochodowy przy rozliczaniu kwartalnym;
 • do 20. dnia kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.;
 • do 25. dnia kolejnego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłata podatku przy rozliczeniu co miesiąc;
 • do 25. dnia kolejnego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-UE w formie elektronicznej za poprzedni miesiąc lub kwartał;
 • do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – złożenie deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłata podatku przy rozliczeniu kwartalnym;
 • do 31 stycznia – termin złożenia zeznania o wysokości przychodu, wartości odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) z zeszłego roku podatkowego.
 • do 30 kwietnia – termin złożenia zeznania o wysokości dochodu albo straty w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalności gospodarczą na zasadach ogólnych i według podatku liniowego 19 % oraz wpłacenia różnicy między podatkiem od dochodu z zeznania a sumą wpłaconych za zeszły rok podatkowy zaliczek.
Comments are closed.